PODRUČJA ISTRAŽIVANJA NA PROJEKTU

Prvo područje, Računovodstvo i financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora (JS): kako odgovoriti izazovu promjenjivih i rastućih zahtjeva korisnika informacija?

Drugo područje, Integrirano izvještavanje kao novi izazov za jedinice JS i odgovor na integrirano razmišljanje, ima za cilj istražiti mogućnosti primjene integriranog izvještavanja koje pored financijskog izvještavanja uključuje i nefinancijsko izvještavanje te predstavlja novi izazov, ali i veliki potencijal za korištenje u jedinicama JS.