GLAVNI REZULTATI PROJEKTA

Rezultati su usmjereni na stjecanje doktorata zaposlenih doktoranada i na znanstvenu produkciju istraživača na projektu.

Istraživanje predviđeno ovim projektom ima za cilj:

  • doprinijeti znanstvenoj i stručnoj literaturi na ovom području istraživanja kroz izradu dvije doktorske disertacije,

  • objavljivanje znanstvenih članaka u relevantnim međunarodnim časopisima,

  • izradu znanstvene monografije uz sudjelovanje svih suradnika na projektu s naglaskom na prezentaciji najvažnijih rezultata i postignuća projekta

  • izgradnju kapaciteta mladih znanstvenika za apliciranje na međunarodne projekte i razvoj suradnje s međunarodnom znanstvenom i stručnom javnosti,

  • organizaciju znanstvenih i stručnih skupova s ciljem prezentiranja rezultata istraživanja i edukaciji zainteresirane stručne javnosti,

  • te potencijalno sudjelovanje u radu nacionalnih tijela zaduženih za razvoj nacionalnog okvira izvještavanja u JS.

U okviru rezultata istraživanja predložit će se prikladna teorijska i praktična rješenja okvira računovodstva, financijskog i integriranog izvještavanja jedinica JS utemeljena na međunarodno prihvatljivim kriterijima, relevantnim znanstvenim izvorima, a primjenjiva u JS RH. Naglašava se aplikativni značaj ovih istraživanja koji može biti koristan regulatornim tijelima u RH (prvenstveno Ministarstvu financija), ali i međunarodnim tijelima u području primjene IPSAS –a ili EPSAS-a u EU.