b) Konferencije i radionice

CIGAR CONFERENCE 2021

18th Biennial Comparative International Governmental Accounting Research - CIGAR Conference održala se u online formi od 23.-25.06.2021. Tema ovogodišnje konferencije bila je "Public Sector Accounting for a Sustainable Future". Na konferenciji su izložena 54 rada koja su bila prezentirana u paralelnim sesijama. Na Konferenciji su prisustvovali i suradnici na projektu, te su izložena 3 rada u 3 različite sesije. U sesiji "Public sector financial reporting and international standards" prezentiran je rad "Advantages of accrual accounting basis for public sector financial reporting in conditions of COVID" (autori: prof.dr.sc. Vesna Vašiček, prof.dr.sc. Nives Botica Redmayne, Ivana Pajković, mag.oec.). Rad su prezentirale prof.dr.sc. Vesna Vašiček i doktorandica Ivana Pajković. U sesiji "Non-financial reporting" prezentiran je rad "Non-financial disclosures and elements of performance - analysis of state owned enterprises in Southeastern Europe" (autori: izv.prof.dr.sc. Martina Dragija Kostić, doc.dr.sc. Josip Čičak, Matko Ljubić, mag.oec.). Rad je prezentirao doktorand Matko Ljubić. U sesiji "Public Sector Accounting Education" prezentiran je rad "Public sector accounting topics in study programmes of Slovenia, Croatia and B&H" (autori: prof.dr.sc. Tatjana Stanimirović, prof.dr.sc. Vesna Vašiček, prof.dr.sc. Jelena Poljašević). Nakon izloženih radova, uslijedila je diskusija o radu kako bi se dobili povratni komentari i sugestije, koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete i znanstvenog doprinosa budućih članaka. Tako je prof.dr.sc. Vesna Vašiček održala diskusiju rada u sesiji "Public sector financial reporting and international standards", dok je izv.prof.dr.sc. Martina Dragija Kostić održala diskusiju rada u sesiji "Non-financial reporting".

Posljednjeg dana konferencije, predstavljeni su novi članovi izvršnog odbora CIGAR udruženja, među kojima je i naša suradnica na projektu prof.dr.sc. Nives Botica Redmayne.


Međunarodni znanstveni simpozij „Region, enterpreneurship, development“ 2021

Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek u suradnji sa Sveučilištem u Mariboru, Ekonomski fakultet i Sveučilištem u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzla, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku organizira već 10. godinu za redom međunarodni znanstveni simpozij RED (Region, enterpreneurship, development). Ovogodišnje jubilarno 10. izdanje međunarodnog simpozija održano je 17.lipnja 2021. godine, u online formi putem ZOOM aplikacije.

Na simpoziju su sudjelovali i suradnici na projektu prof.dr.sc. Davor Vašiček i doc.dr.sc. Josip Čičak koji su u sesiji 7 - "Development" izložili pregledni rad naslova: "Non-financial reporting - challenge for Croatian public sector" (autori: prof.dr.sc. Davor Vašiček, doc.dr.sc. Josip Čičak i Matko Ljubić, mag.oec.). Navedeni rad objavljen je i u Zborniku radova RED 2021 10th International Scientific Symposium Region, enterpreneurship, development, izdavač: Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek.

ATHENS - EGPA Virtual Workshop 2021

U razdoblju od 20.-21. siječnja 2021. godine održala se radionica Athens-EGPA Virtual Workshop. Radionica se održala putem Zoom platforme. Tema ovogodišnje radionice bila je: "Enhancing Public Financial Management and Reporting to Meet the Needs of Managers and Stakeholders". Na radionici su sudjelovali i pojedini članovi projekta sa dva rada. Rad "On Public Sector Accounting and IPSAS/EPSAS application perspectives in South-East European Countries", autora: prof.dr.sc. Vesna Vašiček, prof.dr.sc. Davor Vašiček i Ivana Pajković, mag.oec., prezentiran je drugog dana u sklopu sesije: EPASAS/IPSAS and Public Sector Accounting Education. Rad su prezentirale prof.dr.sc. Vesna Vašiček i Ivana Pajković, mag.oec. U posljednoj sesiji naziva Public Sector Accounting Implementation: International Experience prezentiran je rad suradnika na projektu mr.sc. Gorane Roje, prof.dr.sc. Nives Botica Redmayne i prof.dr.sc. Davora Vašičeka, naslova: "The role of accounting and asset management legislative and strategic planning frameworks in assuring better public management decision making: some evidence from SEE countries". Rad je prezentirala mr.sc. Gorana Roje. Nakon prezentacije radova, sudionici radionice mogli su uputiti konstruktivne kritike za unaprjeđenje radova. Tako je prof.dr.sc. Vesna Vašiček vodila diskusiju rada "Public sector accounting education: A structured literature review", čiji su autori Sotiros Karatzimas, Jens Heiling i Caroline Aggestam-Pontoppidan, a mr.sc. Gorana Roje vodila je diskusiju rada "Asessing the Practice of Accrual Accounting for Accountability and Financial Performance in Local Governments of Cameroon", autora Susana Yene Awasom C. i Micheal Fossung F. Ova radionica bila je idealna prilika za susresti kolege, iako u online formi, koji se bave istraživanjima u računovodstvu javnog sektora i podijeliti nova iskustva.

Program radionice dostupan je na slijedećem linku: Detailed program (aueb.gr)34th EBES Conference 2021

Od 6.-8. siječnja 2021. održana je 34. EBES konferencija u organizaciji društva Eurasia Business and Economics Society. Konferencija je održana putem Zoom platforme. Suradnici na projektu prof.dr.sc. Nives Botica Redmayne, prof.dr.sc. Vesna Vašiček te dr.sc. Josip Čičak sudjelovali su na konferenciji sa radom "Analysis of Nonfinancial Reporting and Integrated Reporting Application - The Case of State-Owned Companies in Croatia, Slovenia and Serbia - Some Initial Evidence". Rad je izložio suradnik na projektu dr.sc. Josip Čičak posljednjeg dana konferencije u sesiji Računovodstvo/revizija.

Na slijedećem linku dostupan je program konferencije: https://www.ebesweb.org/34th-EBES-Conference-Athens_files/34th-EBES-Conference-Program.pdf.

EDT Conference 2020

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka organizator je znanstvene konferencije “Monetary and fiscal policy at the crossroads”, „Economics of Digital Transformation“ koja se održala u online formi u razdoblju od 24.lipnja do 26.lipnja 2020. godine.

Cilj EDT konferencije je suočiti se s izazovima temeljnih promjena ekonomske teorije i prakse koja dolazi kroz proces digitalizacije kao jednog od najistaknutijih globalnih fenomena. Sudionici konferencije bi trebali uvidjeti nove makroekonomske politike, monetarnu i fiskalnu teoriju i praksu, napredak teorije industrijske organizacije, nove poslovne modele i pristupe omogućene napretkom tehnoloških mogućnosti.

Na konferenciji je prezentiran rad naslova „Accounting model for monitoring capital project financed through blending public-private partnership with EU funds in Croatia“, rad koji su suradnici na projektu prof.dr.sc. Davor Vašiček i dr.sc. Josip Čičak napisali u suradnji sa doc.dr.sc. Ana Marijom Sikirić.

U nedostatku vlastitih sredstava financiranja i javni i privatni investitori sve više dovode u pitanje mogućnosti i ekonomsku opravdanost financiranja kapitalnih projekata kroz modele javno privatnog partnerstva. Posebno atraktivan i poželjan oblik financiranja jesu nepovratna sredstva iz EU fondova. Računovodstveno praćenje kapitalnih projekata pri korištenju modernih oblika financiranja i njihovo spajanje zahtijeva identificiranje novih i odgovarajućih računovodstvenih modela koji bi se uskladili sa znanstvenim i pravnim okvirima uspostavljenim na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Stoga su suradnici na projektu u radu prikazali rezultate kvalitativne analize na temelju koje predlažu računovodstveni model priznavanja navedenih financijski složenih investicijskih aktivnosti.

“FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business”

Od 16.-20. lipnja 2020. trebala se održati 11. međunarodna Odyssey konferencija u Šibeniku u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, konferencija se održala ali u online formi.

Odyssey je međunarodna znanstvena konferencija koja pokriva širok spektar tema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, a svaka se konferencija održava na određenu aktualnu ekonomsku ili poslovnu temu. Radovi se recenziraju i objavljuju u Zborniku konferencije koji je referiran u međunarodnim bibliografskim bazama EconLit, ProQuest i EBSCO, a odabrani radovi objavljuju se i u časopisima u izdanju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Online konferencija održala se 19. lipnja 2020. putem platforme Google Meet. Na konferenciji je prisustvovala doc.dr.sc. Sanja Broz Tominac, suradnica na projektu koja je prezentirala rad „The assessment of quality and usefulness of external financial reports at public higher education institutions – case of Croatia“ napisan zajedno sa suradnicima na projektu, prof.dr.sc. Davorom Vašičekom i doc.dr.sc. Martinom Dragijom Kostić.

U radu se istražuje kvaliteta i korisnost eksternih financijskih izvješća koja se sastavljaju na Hrvatskim javnim sveučilištima i veleučilištima a za potrebe upravljačke strukture. Prethodne studije pokazuju da su eksterna financijska izvješća pripremljena u skladu sa zakonskim odredbama o izvještavanju te imaju univerzalnu strukturu i sadržaj koji je propisan za sve proračunske korisnike te ne naglašava specifičnosti institucija visokog obrazovanja. Također, dosad ne postoje istraživanja o korisnosti eksternih financijskih izvješća za potrebe upravljačke strukture. Statistička obrada podataka pokazala je kako su eksterna financijska izvješća korisna za prezentaciju financijske pozicije i u procesu donošenja odluka. Zaključak provedenog istraživanja je da, bez obzira na trenutnu upotrebu eksternih financijskih izvještaja u različite svrhe, postoji snažna potreba za poboljšanjem postojećeg sustava eksternog izvještavanja kako bi se proširio obujam računovodstvenih informacija koje eksterna financijska izvješća čine korisnijim za potrebe upravljanja.

Rad je objavljen i u Zborniku radova 11th International Odyssey Conference on Economics and Business, izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Detaljni program konferencije dostupan je na slijedećem linku: https://odyssey.net.efzg.hr/BOLD


CIGAR WORKSHOP 2020

U razdoblju od 16.-17. lipnja 2020. trebao se održati „Cigar Workshop 2020“ u Norveškoj na kampusu Drammen of the University of South-Eastern Norway. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 radionica se nije održala u Norveškoj već je održana u online formi. Tema ovogodišnje radionice bila je: „The Quality of Public Sector Audit: Profession, Institutions and Standards“.

Kroz više tematskih sesija na skupu su predstavljeni radovi renomiranih autora u području državne revizije. Na radionici je prisustvovala i voditeljica projekta prof.dr.sc. Vesna Vašiček koja je u suradnji sa kolegicama prof.dr.sc. Jelenom Poljašević sa Sveučilišta u Banja Luci, Ekonomski fakultet te prof.dr.sc. Tatjanom Jovanović sa Sveučilišta u Ljubljani, Fakultet za upravu pripremila rad naslova: „The impact of Supreme Audit Institutions in assuming the responsibility of public sector institutions for the use of public money – The case of Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Slovenia“.

Svrha ovog rada bila je prezentirati razvoj i obilježja vrhovnih revizijskih institucija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji te dati komparativni prikaz provedbe državne revizije u navedenim državama. Istraživanje se temeljilo na javno dostupnim podacima o provedbi revizije u navedenim državama. U radu su analizirani rezultati rada državne revizije kroz petogodišnje razdoblje u navedenim državama s ciljem da se uoče i kvantificiraju učinci djelovanja državne revizije u postizanju zakonitosti i usklađenosti poslovanja te učinkovitosti, djelotvornosti i ekonomičnosti jedinica javnog sektora. Provedeno istraživanje obuhvatilo je analizu broja provedenih revizija u promatranim državama prema vrstama revizije i subjektima revizije u razdoblju od 5 godina, analizu izvješća i danih mišljenja u provedbi financijske revizije i revizije usklađenosti, analizu izvješća i provedbe revizije uspješnosti te analizu danih naloga i preporuka po obavljenim revizijama i rezultate praćenja prihvaćanja naloga i preporuka. Rezultati istraživanja u ovom radu dali su detaljni uvid u rezultate i učinke djelovanja državne revizije u postizanju odgovornosti jedinica javnog sektora za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje javnih sredstava u spomenutim državama.

Detaljni program radionice dostupan je na slijedećem linku:

https://www.usn.no/activities/cigar-workshop-ipsasb-research-forum-2020


Međunarodni znanstveni simpozij „Region, enterpreneurship, development“ 2020

Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek u suradnji sa Sveučilištem u Mariboru, Ekonomski fakultet i Sveučilištem u Tuzli, Ekonomski fakultet Tuzla, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku organizira već 9. godinu za redom međunarodni znanstveni simpozij RED (Region, enterpreneurship, development). Ovogodišnje 9. izdanje međunarodnog simpozija trebalo se održati u Osijeku, u razdoblju od 4.-5. lipnja 2020., no zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 simpozij je otkazan. No, prihvaćeni radovi objavljeni su u Zborniku radova RED 2020 9th International Scientific Symposium Region, enterpreneurship, development, izdavač: Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek.

U zborniku radova prihvaćen je i objavljen rad suradnika na projektu prof.dr.sc. Davora Vašičeka, doc.dr.sc. Martine Dragije Kostić i doc.dr.sc. Sanje Broz Tominac, naslova: „Accounting information in the function of cost management at higher education institutions“.

Važna komponenta svakog društva su i institucije visokog obrazovanja koje su neprekidno uključene u različite procese reformi osobito one koje su vezane za održavanje financijske održivosti i rasta kvalitete znanstvenih procesa i obrazovanja. Stoga, jedan od najvećih izazova je efikasno upravljanje institucijama visokog obrazovanja. Prikladan računovodstveno informacijski sustav koji pruža informacije o troškovima nezaobilazan je za uspješno upravljanje institucijama visokog obrazovanja. Glavni cilj rada bio je istražiti računovodstveni informacijski sustav u Republici Hrvatskoj sa naglaskom na razvoj računovodstva troškova koji je neophodan za kvalitetno upravljanje institucijama visokog obrazovanja. Navedeni sustav uspoređen je sa sustavima koji prevladavaju u razvijenim zemljama svijeta. Nakon istraživanja dostupne i relevantne literature izveden je zaključak kako institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj imaju razvijen računovodstveni sustav koji zadovoljava zakonske odredbe vezane za računovodstveno i financijsko izvještavanje, a nije usmjereno na razvoj internog sustava izvještavanja koji će biti u funkciji efikasnog upravljanja troškovima.

Zbornik radova sa objavljenim radom dostupan je na slijedećem linku:

http://www.efos.unios.hr/red/wp-content/uploads/sites/20/2020/06/RED-2020-Proceedings.pdf