ISTRAŽIVAČKI CILJEVI PROJEKTA

  • Istražiti aktualni sustav proračunskog računovodstva RH u odnosu na primjenu modela obračunske osnove u JS i primjenu IPSAS – a, odnosno EPSAS –a i iskazati ključne razlike;

  • Istražiti poticaje i prepreke primjeni obračunske osnove u računovodstvu, izvještavanju i budžetiranju u JS;

  • Istražiti korisnost/primjenjivost računovodstva na obračunskoj osnovi u JS kroz istraživanje uspješnih reformi računovodstva JS pri čemu se naglasak stavlja na istraživanje prakse Novog Zelanda te razviti prijedloge mogućih pravaca reforme računovodstva JS u RH;

  • Sustavno istražiti i prezentirati smjernice i standarde integriranog izvještavanja te odnos integriranog izvještavanja, izvještavanja o održivosti i ostalih inicijativa izvještavanja o nefinancijskim informacijama, te istražiti pristupe i inicijative izvještavanja o nefinancijskim informacijama u jedinicama JS;

  • Istražiti primjere dobre prakse integriranog izvještavanja u jedinicama JS u međunarodnim okvirima te istražiti jesu li elementi integriranog izvještavanja prisutni u normativnom okviru izvještavanja i u praksi izvještavanja jedinica JS u RH;

  • Istražiti poticaje i prepreke razvoju integriranog izvještavanja u JS u RH kao i postojeće i potencijalne zahtjeve za izvještavanjem te razviti odgovarajući model integriranog izvještavanja.