IZAZOVI FINANCIJSKOG I NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA JEDINICA JAVNOG SEKTORA U KONTEKSTU PROMJENJIVIH ZAHTJEVA KORISNIKA INFORMACIJA


CHALLENGES OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REPORTING BY PUBLIC SECTOR ENTITIES IN THE CHANGING USER NEEDS ENVIRONMENT

(akronim REPINPUBSEC)

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

"Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ZNANSTVENA SURADNJA"

Razdoblje trajanja projekta: 1. listopada 2019. – 31. svibnja 2023.

Ustanova na kojoj se izvodi projekt: Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Vesna Vašiček

Suvoditelj projekta: dr.sc. Nives Botica Redmayne